CG 巴尼拉校区
课程信息
04
Guardian ESL Course

巴尼拉校区亲自游学家长课程

1:1(4堂)
05
Junior ESL Course

巴尼拉校区亲自游学孩子课程

1:1(5堂) 1:4(1堂)
06
IELTS Basic Course
雅思基础课程

1:1 课程 (4课时) + 1:4 课程 (4课时)
晚课(选修2堂)
(写作,文法,TOEIC听)
03
Power ESL Course

1:1(6堂)(听说读写)
晚课(选修2堂)
(写作,文法,TOEIC听)
02
Intensive ESL Course

1:1(5堂)1:4(1堂)
晚课(选修2堂)
(写作,文法,TOEIC听)


01
General ESL Course

1:1(4堂) 1:4(2堂)
晚课(选修2堂)
(写作,文法,TOEIC听)

时间表
CGBanilad 时间表
晚课信息
01
 晚选修课1

 写作课 : 老师在课堂中教授写作技巧 以提高学生写作能力

02 
 晚选修课2

 文法/多益听力 
 提供学生做选择 让学生提升自己不同的能力